Min WordPressinstruktion och WordPress 2.3

[lang_en]Today I took some time and made a test with WordPress 2.3 and my RapidWeaver tutorial that integrates your blog with RapidWeaver. The good news is that you don’t need to make any changes at all to use my tutorial :)

The bad news is that WordPress 2.3 is broken :(
and although the patch was produced 3 weeks ago, and is supposed to be included in 2.3.1 it still hasn’t been fixed in public…[/lang_en]
[lang_sv]I dag spenderade jag lite tid att testa min instruktion för att integrera en WordPress blogg med RapidWeaver med den senaste versionen, 2.3. Den goda nyheten är att ni inte behöver göra några uppdateringar för att det ska fungera :)

Den dåliga nyheten är att WordPress 2.3 inte fungerar some den ska :(
och fast en fix har funnits i 3 veckor, och ska ingå i 2.3.1, så har det inte fixats i den version du just nu kan ladda hem…[/lang_sv]
(mer…)

No comments

Kontaktformuläret igen…

[lang_en]But this time i’m keeping it short. I made a small improvement on the contact form tutorial that should make it easier to implement.

If you were having problems with the last update you should try the updated version :)[/lang_en]
[lang_sv]Men den här gången ska jag fatta mig kort. Jag har gjort en smärre förbättring på instruktionen för kontaktformuläret som ska göra den lite enklare att implementera.

Om du hade problem med den förra uppdateringen så bör du testa den här istället :)[/lang_sv]

No comments

Instruktionen för kontaktformuläret uppdaterad, nu ännu enklare att använda…

[lang_en]Seems i’m in a tutorial-update state right now :)

Today you can find a new version of the contactform image verification tutorial. If you ever wanted to secure your contact form with CAPTCHA but found the tutorial too difficult to follow then you should really, really look at the new one. It works the same as the old one but in the new version you do not have to upload anything to the webserver, go through the hazzle of changing permissions on some folder etc. Just copy the page from my tutorial project, change a few variables and off you go :)

All of this was made possible thanks to NeoProgrammers.com who recently made a big update to their script. This script is free to use, licensed under LGPL.[/lang_en]

[lang_sv]Det verkar som att jag är mitt i ett stimm av uppdateringar av mina instruktioner :)

I dag kan du hitta en ny version av min instruktion för ett kontaktformulär med bildverifiering.
Om du tidigare har velat säkra ditt kontaktformulär med CAPTCHA men tyckte att instruktionen var för svår att följa så bör du verkligen ta en ny titt på den. Den fungerar på samma sätt som den förra men i den nya versionen behöver du inte längre ladda upp någonting till webbservern, ändra rättigheter på nån mapp m.m. Du behöver bara kopiera sidan från mitt demo-projekt, ändra några variabler och du är redo :)

Den här förbättringen var möjlig att göra tack vare att NeoProgrammers.com nyligen gjorde en stor uppdatering av deras skript, som jag använder. Det här skriptet är fritt att använda, licensierat under LGPL.[/lang_sv]

No comments

WordPress-instruktionen uppdaterad

[lang_en]A few persons have said that they are having problems validating their RSS feeds after following my instructions for integrating WordPress in RapidWeaver. Since I haven’t been able to get any further information about this and the fact that I haven’t been seeing this problem I haven’t been able to do anything about it. But yesterday I was able to identify the problem, thanks to a helpful user, and fix my instruction :)[/lang_en]
[lang_sv]Några personer har hört av sig och sagt att dom har haft problem att validera sina RSS-strömmar efter att ha följt min instruktion för att integrera WordPress in RapidWeaver. Eftersom jag inte har kunnat få någon mer information om det och själv inte haft det problemet så har jag inte kunnat göra någonting åt det. Men igår lyckades jag identifiera problemet, tack vare en hjälpsam användare, och rätta till min instruktion :)[/lang_sv]
(mer…)

No comments

Problem med instruktionen för kontaktformuläret

[lang_en]This is just a short heads-up that i’m aware of a new problem with my contact form tutorial. Apparently NeoProgrammers the creators of the CAPTCHA script I used has recently uploaded a new version that isn’t working exactly as the old version :( If you are experiencing problems following my tutorial either wait until next week when I hopefully have had time to rewrite my tutorial, or contact me and i’ll send you the old version of the script.[/lang_en]
[lang_sv]Vill bara upplysa om att jag är medveten om ett nytt problem med min instruktion för ett kontaktformulär med bildverification. NeoProgrammers skaparna av det CAPTCHA skript som jag använder i min instruktion har nyligen släppt en ny version av skriptet som inte fungerar exakt som det gamla skriptet :( Om du har problem med min instruktion så kan du antingen vänta tills nästa vecka eller kontakta mig så skickar jag den gamla versionen av skriptet.[/lang_sv]

No comments

Guiden för kontaktformuläret är uppdaterad

[lang_en]I have made an update to the contactform tutorial I posted a while back. This update should now be a little bit simpler to follow and hopefully it works without tweaking :)[/lang_en]
[lang_sv]Jag har uppdaterat guiden för kontaktformuläret som jag skrev för ett tag sedan. Den här uppdateringen bör vara lite enklare att följa och förhoppningsvis så fungerar den utan att ni behöver mickla med den :)[/lang_sv]

Integrera din WordPress blogg i RapidWeaver

[lang_sv]Ännu en tutorial för RapidWeaver har laddats upp. Den här gången beskriver jag hur du kan integrera din WordPress blog med RapidWeaver. Integrationen gör att din WordPress blogg kommer att se ut som om det är RapidWeavers egen blogg som används. Den kräver att du har din WordPress blogg installerad på din egen webserver. Med andra ord, den kan inte användas om du har en gratis WordPress blogg.

Jag ska inte skriva så mycket mer här. Besök instruktionen här och se om det är någonting för dig. Jag vet att det passade mig ;-)[lang_sv]

[lang_en]Yet another RapidWeaver tutorial has been uploaded. This time i’m describing how you can integrate your WordPress blogg in RapidWeaver. The integration makes your WordPress blog look like it is RapidWeavers own blog that is used. It requires that you are running your own WordPress blog installed on your own webserver. Thus it cannot currently be used if you are using a free WordPress blog.

I won’t write much more here. You should visit the tutorial here yourself and see if it is something for you. I know it is for me ;-)[lang_en]

Kontaktformulär med bildverifikation för RapidWeaver

[lang_sv]I dag la jag till en ny sektion på min hemsida om webdesign. Som första del i den nya sektionen har jag lagt till en instruktion för hur du kan skapa ett kontaktformulär likande mitt med RapidWeaver. Flera personer har frågat mig hur jag har gjort det med RapidWeaver och jag tyckte nu att det var dags att skriva ner hur jag har gjort. Du kan också ladda ner en projektfil för RapidWeaver komplett med kod och instruktioner.[/lang_sv]
[lang_en]Today I added a new section about webdesign to my site. As the first part in this section I also added a tutorial for how you can create a contact form like mine with RapidWeaver. People have asked me how I did that with RapidWeaver and I thought it was time to write down how I did it. You can also download a RapidWeaver project complete with code and instructions.[/lang_en]