"Ett litet steg för RapidWeavers användare, ett stort steg för mig…"

[lang_sv]I dag har jag nått en ny milstolpe i min värld. Jag har beslutat mig för att släppa ett av mina plugins ut i den stora världen.

Jag har använt RapidWeaver i ungefär ett år nu och det är ett fantastiskt program för webbdesign. Men som med dom flesta GUI program så stöter man ibland på någonting som man inte kan göra. Normalt så betyder det att det är kört, men RapidWeaver är ett fantastiskt verktyg, med ett bra företag bakom sig. Realmac Software har öppnat upp ett API som gör att vem som helst kan skriva plugins. Detta tillsammans med att André Pang släppte ett open-source plugin som heter Markup så blev jag inspirerad att fortsätta. Så jag började skriva ihop ett eget plugin, och resultatet är High-Light. Enkelt att använda, och med hjälp av några personer som har testat och gett feedback så är det till och med bättre än den första versionen jag skrev till mig själv.

Så vad är då High-Light? High-Light är ett plugin för att formattera text på alla ställen i RapidWeaver där du kan skriva formatterad text. Ta vilken kodsnutt du vill, HTML, C/C++, Javascript etc., klistra in den i en formatterbar textyta, markera texten och välj lämplig High-Light formattering. Det är allt du behöver göra. High-Light är designad så att den smälter in med ditt tema i RapidWeaver utan att du behöver lägga till någon CSS kod. Men om du vill ändra på hur texten presenteras så kan du experimentera med lite CSS och ändra färgerna eller textstilen.

Innan High-Light kom till kunde det här inte göras utan att man var tvungen att konvertera kodsnutten utanför RapidWeaver och sen klistra in en stor blaffa rå HTML där du ville ha den. Detta medförde också att om du lätt ville göra en ändring så var du tvungen att ha en kopia på din kodsnutt och göra om allting för att uppdatera din sida på nätet. Om du inte hade det så kunde du visserligen ändra i den råa HTML koden men det var inte så trevligt.

Men nog om detta, gå och kolla in High-Light själv :)[/lang_sv]

[lang_en]Today is a new landmark in my world. I have decided to put one of my plugin creations out in the big, big world. It is time for High-Light, a RapidWeaver plugin, to hit the road.

I have used RapidWeaver for about one year now and it is a great webdesign application. But like every GUI application, once in a while you stumble upon something that you cannot do. This is usually where you have to stop, but RapidWeaver is a great tool, and has a great company behind it. Realmac Software has made public an API so that anyone with sufficient skills in Cocoa/ObjC can write plugins. Coupled with that André Pang released an open-source plugin called Markup this inspired me further. So I started writing my own plugin, and the result is High-Light. It is simple and easy to use, and thanks to a few persons who has tested it and given me feedback it is also even better than the first version I wrote for myself.

So what is High-Light then? High-Light is a style formatting plugin for styled text areas in RapidWeaver. Just take any code snippet, HTML, C/C++, Javascript etc., paste it in a styled text area, select the text and apply some High-Light formatting and you are done. There is nothing more to do. It is designed to blend in with your theme in RapidWeaver without requiring any additional CSS. But if you want to play with the way it is presented you can play around with some CSS to alter the colors or textstyles in the output.

Before High-Light this could simply not be done without converting the code snippet outside of RapidWeaver and pasting a big chunk of raw HTML where you wanted it. This also meant that if you wanted to make an easy change you had to keep a copy of the code-snippet and redo everything again to have it updated in your site. If you didn’t you would have to update the raw HTML manually and that was not so nice.

Enough ramblings, go check out High-Light yourself :)[/lang_en]

0 kommentarer till “"Ett litet steg för RapidWeavers användare, ett stort steg för mig…"

  1. Peter skriver:

    Trevligt