Journler 2.5, Bad Behaviour ???

[lang_sv]Jag har under en period försökt att använda Journler 2.5 för att skriva i min blogg utan att lyckas. Varje försök har alltid slutat med följande felmeddelande:[/lang_sv]
[lang_en]I have been trying for a while to use Journler 2.5 for posting stuff to this blog but never succeeded. It always failed with a this error:[/lang_en]

Download error: the server returned an unexpected response code: 417.
Are you connected to the internet?

[lang_en]Update: The developer behind Bad Behaviour has confirmed that Journler is ”missbehaving” in a way that Bad Behaviour interprets as spam and that he cannot do anything about it. Let’s just hope the developer behind Journler reacts this time… [/lang_en]
[lang_sv]Uppdaterad: Utvecklaren bakom Bad Behaviour har bekräftat att Journler ”missköter” sig på ett sådant sätt att Bad Behaviour tolkar det som spam och att han inte kan göra någonting åt det. Återstår bara att se om utvecklaren bakom Journler reagerar den här gången…[/lang_sv]

[lang_sv]Jag startade en tråd, Journler and WordPress?, i Journlers forum om det här och såg då att jag inte var ensam om problemet. Där upptäckte vi också att det fungerade om man skrev väldigt, väldigt korta inlägg. Men vad är meningen med att blogga om man bara kan skriva ~5 ord? 😛 Dessutom såg jag att vissa kunde skriva väldigt långa inlägg till egna WordPress bloggar så uppenbarligen så _kan_ det fungera, bara inte för mig.

I går hade jag äntligen lite tid över så jag fördjupade mig lite i problemet och hittade en ”fix” så att jag nu kan börja använda Journler för att skriva i min blogg. ”Fixen” är rimlig men helst vill jag inte använda den. Men eftersom utvecklaren av Journler till dags dato inte har kommenterat det här problemet som några av oss ser så har jag inga förväntningar om att det ska inträffa.

Så vad var problemet? Jo, det visade sig att min blogg tydligen tycker att Journler är en ”spammare”… Jag använder Bad Behaviour på min blogg och den tycker tydligen att det sätt som Journler skickar inlägget på är ”spam”. När jag stängde av Bad Behaviour så kunde jag posta inlägg i min blogg via Journler. Men eftersom man blottlägger sig för spam-robotar när man stänger av av Bad Behaviour så är det inte ett fungerande alternativ. Lyckligtvis så finns det ett annat sätt att bekämpa spamm i WordPress som är gratis för personligt bruk och det är Akismet. Med hjälp av det plugin:et så kan jag fortfarande använda Journler och (förhoppningsvis) inte se något spamm.

Tyvärr kräver det två saker:

  1. Min server måste kontakta Akismet och jag vill inte vara beroende av en annan server.
  2. Jag måste registrera mig på wordpress.com för att få en gratis API-nyckel även om jag inte vill använda deras bloggtjänst.

Men det får duga tillsvidare för nu kan jag se om Journler verkligen är ett program som jag kan ha nytta av…[/lang_sv] [lang_en]I started a thread, Journler and WordPress?, in the Journler forum about this and found out that i’m not alone with this problem. There we also found out that it works if you write very, very short posts. But what’s the point in blogging if you can only write ~5 words? 😛 However, I also found out that some people are successful in posting large amount of text to self-hosted WordPress blogs so apparently it _can_ work, but it didn’t for me.

Yesterday I finally had some time to digg into this issue and I found the problem and a workaround so I can now start to use Journler for blogging. The workaround is OK but I would like to avoid using it. But since the developer of Journler still hasn’t commented on this problem that a few of us are seeing I don’t expect a fix for this.

So what was the problem?? It turns out that my blog thinks that Journler is a ”spammer”… I am running Bad Behaviour on my blog and it apparently decided that the way Journler is posting is ”spamming”. When I turned off Bad Behaviour I could successfully post to my blog with Journler. But since turning off Bad Behaviour exposes you to spam-robots that is not a good solution. Fortunately there is another way to fight spam in WordPress that is free for personal use and that is Akismet. Using this plugin I can still post with Journler and (hopefully) not see any spam.

Unfortunately this requires two things:

  1. My blog has to be in contact with Akismet and I want my site to be ”standalone”.
  2. I have to sign up on wordpress.com for a free API key even if I don’t want to use their blog service.

But it is good enough for now because I can now start using Journler and see if it is an application that I find useful…[/lang_en]

Kommentarer är avstängda.