Min WordPressinstruktion och WordPress 2.3

[lang_en]Today I took some time and made a test with WordPress 2.3 and my RapidWeaver tutorial that integrates your blog with RapidWeaver. The good news is that you don’t need to make any changes at all to use my tutorial :)

The bad news is that WordPress 2.3 is broken :(
and although the patch was produced 3 weeks ago, and is supposed to be included in 2.3.1 it still hasn’t been fixed in public…[/lang_en]
[lang_sv]I dag spenderade jag lite tid att testa min instruktion för att integrera en WordPress blogg med RapidWeaver med den senaste versionen, 2.3. Den goda nyheten är att ni inte behöver göra några uppdateringar för att det ska fungera :)

Den dåliga nyheten är att WordPress 2.3 inte fungerar some den ska :(
och fast en fix har funnits i 3 veckor, och ska ingå i 2.3.1, så har det inte fixats i den version du just nu kan ladda hem…[/lang_sv]

[lang_en]So what is the problem? If you are hosting your WordPress blog in a subdomain, or subdirectory (i.e. not in the root of your website) you cannot login because in WordPress 2.3 they added a cookie check, which is ”broken”. There is a patch available which works, for me, that is attached to this ticket

If you decide to use WordPress 2.3 make sure you get this patch or you may have problems logging in to your blog after the upgrade/installation.[/lang_en]
[lang_sv]Så vad är problemet? Om du har din WordPress blogg i en subdomän, eller ett underkatalog (dvs. inte i roten på din webbsida) så kan du inte logga in därför att i WordPress 2.3 så har man lagt till en test av en ”kaka”, som inte fungerar som den ska. Det finns en patch som fungerar bifogad i den här buggrapporten.

Om du bestämmer dig för att använda WordPress 2.3 se då till att du hämtar denna patch annars kommer du förmodligen att få problem att logga in i din blogg efter uppgradering/installation.[/lang_sv]

No comments

0 kommentarer till “Min WordPressinstruktion och WordPress 2.3

  1. Au Pair skriver:

    very nice web site. My English is not so good, so I do not understandt it well, but it seems very good. Thanks

Leave a Reply

Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.