Exempel på hur du kan använda @stash

[lang_en]For those who want to know how you can use @stash in your RapidWeaver project but do not know where to start I have put some real-life examples up for download. I have started with two simple examples, one that imports some content onto a styled textarea and one that creates a small donation page using Collage where I keep the PayPal button code in @stash items so I can easily change them. I will be adding more advanced examples later that will show you how you can use @stash to really save time when you are making changes to a commonly used piece of code.

To look at these examples head on over to the @stash Example page and grab the ones you want.[/lang_en]
[lang_sv]För den som undrar hur man kan använda @stash i sitt RapidWeaver projekt men som inte vet var man ska börja har jag lagt upp några riktiga exempel som går att ladda hem. Till att börja med har jag lagt upp två enkla exempel, ett som importerar lite kod till en textsida och ett som skapar en enkel donationssida med hjälp av Collage där koden för PayPal knapparna har sparats i @stash så att dom enkelt kan uppdateras. Jag kommer att lägga upp mer avancerade exempel längre fram som visar hur du kan använda @stash för att verkligen spara tid när du behöver ändra kod som du använder på många ställen på hemsidan.

För att ladda hem och titta på dessa exempel går du till den här sidan.[/lang_sv]

No comments

Leave a Reply

Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.