@stash v1.2

[lang_en]Today I have released a new version of @stash. This is the first of a few planned future updates and a free update for all registered users.

This release is focused on improving the UI in @stash and thus it doesn’t contain any major groundbreaking features. But it is still a good upgrade to the previous version because the item handling has seen a significant improvment…you can now opt to manually sort your items.

Changes in v1.2:

  • Right-clicking on an item in the sourcelist now selects the item if it wasn’t selected before.
  • The right-hand part of the main view now has a splitview so you can resize the comment/code fields to suite your needs.
  • Automatic sorting of the items is now an option that can be disabled. This means that you can now manually reorder the items as you wish.

If you have come this far without grabbing your copy, go and download it now!

PS: Now i’m off to implement something ”smart”. DS.[/lang_en]
[lang_sv]I dag har jag släppt en ny version av @stash. Det här är den första av ett antal planerade uppdateringar och en fri uppdatering för alla registrerade användare.

Den här versionen är fokuserad på att förbättra användargränssnittet i @stash och innehåller således inga nya fantastiska finesser. Men det är ändå en bra uppdatering eftersom hanteringen av objekten har fått en väsentlig förbättring…du kan nu välja att manuellt sortera dina objekt.

Nyheter i v1.2

  • Höger-klicka på ett objekt i listan markerar nu objektet om det inte var markerat förut.
  • The högra delen av huvudfönstret har fått en ”splitview” så nu går det att ändra storlek på kommentars-/kodfältet så att det passar dig.
  • Automatisk sortering av listan är nu konfigurerbart så att det går att stänga av. Det betyder att det nu går att manuellt sortera objekten som du vill.

Om du har kommit så här långt utan att ladda hem ditt exemplar, gå och gör det nu!

PS: Nu ska jag iväg och implementera någonting ”smart”. DS.[/lang_sv]

No comments

0 kommentarer till “@stash v1.2

Leave a Reply

Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.