Some new styles for FlexibleList

I had some fun a while back playing with FlexibleList and created some new styles, partly on user request. But I never got around to actually adding them to my site until today. They are quite simple but still useful so they are now available on the example page for you to download. They all involve displaying images with a description and works without any special tricks to add the image to FlexibleList.
(mer…)

No comments

Tabifier for FlexibleList updated

The ”Tabifier” example style for FlexibleList has been updated with a small CSS fix. It fixes an issue with images in items that have been ”aligned” in RW which could be breaking out of the tabbed container.

This fix will be included in the next FlexibleList update. But until then you can
grab the updated style now.

No comments

Två nya stilexempel för FlexibleList

[lang_en]I have uploaded two new example styles for FlexibleList today. Well, one was kind of old (Odd/Even) it’s just that I had forgotten to add it as a downloadable file.

The really new example is Two Columns which shows you how to basically create a two column table. But it’s not a real HTML table. All is done with CSS and you can adjust the width of the leftmost column in the CSS.

Go have a look and download them if you think they may come in handy somewhere.[/lang_en]
[lang_sv]Jag har lagt upp två nya stilexempel för FlexibleList idag. Ett exempel är visserligen inte helt nytt (Odd/Even) det var bara det att jag hade glömt att lägga upp den nerladdningsbara filen.

Det verkligen nya exemplet är Two Columns som visar hur ni kan skapa en tvåkolumnstabell. Fast det är inte en riktig HTML tabell. Allt är gjort med CSS och ni kan justera bredden på den vänstra kolumnen i CSS:en.

Ta en titt och ladda hem dom om du tror att dom kan komma till nytta någonstans.[/lang_sv]

Comments (2)

Uppdatering av Tabifier

[lang_en]The ”Tabifier” example style for FlexibleList has been updated with some IE related fixes to the CSS. The original style example had some redrawing problems with our ”favorite” webbrowser…

If you have downloaded ”Tabifier” before go grab the update now.[/lang_en]
[lang_sv]”Tabifier” stilen för FlexibleList har uppdaterats med några IE relaterade fixar för CSS:en. Den ursprungliga stilen hade lite problem med vår ”favorit” läsare…

Om du har laddat hem ”Tabifier” förut gå då och hämta uppdateringen nu.[/lang_sv]

No comments

Tabifier – ett stilexempel för flexiblelist

[lang_en]I have started to put some example styles for FlexibleList on my website to show you what you can do with this plugin besides using the default style. The examples are/will be available on the FlexibleList example page.

First out is ”Tabifier”…use of a javascript that creates a ”tabbed” interface, ready to have it’s looks modified by you.

It’s very easy to use, you import the .flstyle file into your FlexibleList page and add the javascript to that page in the page inspector. The javascript creates the ”tabbed” look and you manage the content/name of the tabs with the items in your FlexibleList.[/lang_en]
[lang_sv]Jag har börjat sätta ihop lite exempel på stilar för FlexibleList på min hemsida för att visa vad du kan göra med det här plugin:et utöver den stil som medföljer. Exemplen finns på den här sidan.

Först ut är ”Tabifier”…där jag använder ett lättanvänt javascript som skapar en sida med ”flikar”, som är redo att modifieras av dig.

Det är väldigt enkelt att använda, importera .flstyle filen i din FlexibleList sida och lägg till javaskriptet på den sidan i RapidWeavers ”page inspector”. Javaskriptet sköter om att skapa ”flikarna” och du sköter om innehållet/namnet på flikarna med objekten i FlexibleList.[/lang_sv]

No comments

Exempel på hur du kan använda @stash

[lang_en]For those who want to know how you can use @stash in your RapidWeaver project but do not know where to start I have put some real-life examples up for download. I have started with two simple examples, one that imports some content onto a styled textarea and one that creates a small donation page using Collage where I keep the PayPal button code in @stash items so I can easily change them. I will be adding more advanced examples later that will show you how you can use @stash to really save time when you are making changes to a commonly used piece of code.

To look at these examples head on over to the @stash Example page and grab the ones you want.[/lang_en]
[lang_sv]För den som undrar hur man kan använda @stash i sitt RapidWeaver projekt men som inte vet var man ska börja har jag lagt upp några riktiga exempel som går att ladda hem. Till att börja med har jag lagt upp två enkla exempel, ett som importerar lite kod till en textsida och ett som skapar en enkel donationssida med hjälp av Collage där koden för PayPal knapparna har sparats i @stash så att dom enkelt kan uppdateras. Jag kommer att lägga upp mer avancerade exempel längre fram som visar hur du kan använda @stash för att verkligen spara tid när du behöver ändra kod som du använder på många ställen på hemsidan.

För att ladda hem och titta på dessa exempel går du till den här sidan.[/lang_sv]

No comments