@stash v1.3.1 tillgänglig

[lang_en]A bugfix release of @stash is now available for download. It contains a few fixes related to RapidWeaver 4.0 and Leopard. This update is recommended for everyone that is using @stash no matter if you are using RapidWeaver 3.6 or 4.0.

If you want to see the full list of changes you should check the changelog.

So go to the download page and get your copy of @stash v1.3.1.
[/lang_en]
[lang_sv]En bugfix för @stash finns nu tillgänglig. Den innehåller några fixar relaterade till RapidWeaver 4.0 och Leopard. Den här uppdateringen rekommenderas för alla användare av @stash oavsett om du använder RapidWeaver 3.6 eller 4.0.

Om du vill veta vad som har fixats så kan du kolla på den här sidan.

Så gå till nedladdningssidan och hämta din kopia av @stash v1.3.1.
[/lang_sv]

No comments

@stash v1.3 släppt (redo för RW 4.0)

[lang_en]Yesterday I released an update of @stash making it v1.3. It comes with a number of new interresting features and last but not least it has support for RapidWeaver 4.0 so that you can continue using this neat plugin after you have updated your favourite webdesign tool.

So lets start going through the features…[/lang_en]
[lang_sv]I går släppte jag en uppdatering av @stash till v1.3. Den har ett antal nya intressanta funktioner och sist men inte minst den fungerar med RapidWeaver 4.0 så att ni kan fortsätta använda det här finurliga plugin:et även efter att ni har uppdaterat er favorit-webbeditor.

Så låt oss gå igenom dom nya funktionerna… (resten är på engelska)[/lang_sv]
(mer…)

Comments (2)

Stash beta öppen för alla

[lang_en]The previously private betatest of @stash is now open for everyone. Before putting a releasedate on it I want it tested as much as possible and my own possibilities for testing has become a bit limited for some time and will remain so for a while longer (more info about that later). But i’m all up for fixing any bugs that you find while testing.

The current beta is not fully compatible with the upcoming RW 4.0 but before I release the final version the goal is to have it working with RW 4.0. And best of all, this update will be free of charge for exising users.

For more information please visit the beta page and read the instructions there, especially about reporting bugs.[/lang_en]
[lang_sv]Den tidigare privata betatesten av @stash är nu öppen för alla. Innan jag släpper den slutliga versionen så vill jag ha den testad så mycket som möjlligt och jag har för närvarande begränsade möjligheter att testa själv och det kommer att förbli så en tid till (mer om det senare). Men jag kommer att fixa alla buggar ni hittar när ni testar.

Den nuvarande betaversionen är inte helt kompatibel med RW 4.0 men innan jag släpper den slutliga versionen är målet att den ska fungera med RW 4.0. Men bäst av allt är att den här uppdateringen är fri för alla registrerade användare.

För mer information gå till beta-sidan och läs instruktionerna där, speciellt dom om buggrapportering.[/lang_sv]

No comments

Betatestare för @stash sökes

[lang_en]Are you…

 • good at finding usecases based on a feature description?
 • good at giving detailed feedback?
 • running Tiger and/or Leopard?

Do you…

 • like @stash and use it frequently?
 • like to experiment?
 • have Growl installed?

[/lang_en]
[lang_sv]Är du…

 • bra på att räkna ut hur man kan hitta användningsfall baserat på en funktionsbeskrivning?
 • bra på att ge detaljerad feedback?
 • en som använder Tiger och/eller Leopard?

Gillar du…

 • att använda @stash och använder du det ofta?
 • att experimentera?
 • Growl?

[/lang_sv]
(mer…)

No comments

@stash v1.2.1 tillgänglig

[lang_en]A bugfix release of @stash is now available for download. It contains a fix for a fault that can cause RapidWeaver to crash when you group items together. This update is recommended for everyone that is using @stash.

So go to the download page and get your copy of @stash v1.2.1.
[/lang_en]
[lang_sv]En bugfix för @stash finns nu tillgänglig. Den innehåller en fix för ett fel som kan orsaka att RapidWeaver krashar när du grupperar objekt. Den här uppdateringen rekommenderas för alla användare av @stash.

Så gå till nedladdningssidan och hämta din kopia av @stash v1.2.1.
[/lang_sv]

No comments

Liten prisjustering för @stash

[lang_en]The pricetag for @stash in USD has been updated as I gave notice on before christmas. It’s not a big change, going from $8.95 to $9.95, and is due to a falling exchange rate for USD vs. Euro.[/lang_en]
[lang_sv]Priset för @stash i dollar har ändrats som jag antydde strax före jul. Det är ingen stor prisjustering, från $8.95 till $9.95, och beror på en fallande dollarkurs jämfört mot Euro.[/lang_sv]

No comments

Ännu ett år

[lang_en]2007 is coming to it’s end and it has been a spectacular and interesting year and I know 2008 will be even more spectacular :)[/lang_en]
[lang_sv]2007 närmar sig sitt slut och det har varit ett spektakulärt och intressant år och jag vet att 2008 kommer att bli ännu mer spektakulärt :)[/lang_sv]
(mer…)

No comments

Det är jul…

[lang_en]…to celebrate this and my birthday, which happens to be today, I have decided that from today until the end of christmas day, CET, there will be a special discount on @stash. During this week the already low price will be reduced with 20% so if you have been thinking about buying a license, now is a very good opportunity.

Head on over to the store and buy your license while this offer lasts…with the start of 2008 I will be making a small adjustment on the price tag for @stash in USD due to a falling exchange rate, unless it improves by then.

Buy your @stash license…[/lang_en]
[lang_sv]…och för att fira det och min födelsedag, som råkar vara i dag, har jag bestämt mig för att erbjuda en julrabatt på @stash från och med i dag till och med juldagskvällens slut, svensk tid. Under den här veckan kommer det redan låga priset att sänkas med ytterligare 20% så om du har funderat på att köpa en licens kommer nu ett ypperligt tillfälle.

Gå till min affär och köp din licens innan erbjudandet försvinner…när 2008 börjar så kommer jag att göra en liten justering på priset iför @stash i dollar pga. sjunkande dollarkurs, ome den inte hinner återhämta sig.

Köp en licens för @stash…[/lang_sv]

No comments

@stash v1.2

[lang_en]Today I have released a new version of @stash. This is the first of a few planned future updates and a free update for all registered users.

This release is focused on improving the UI in @stash and thus it doesn’t contain any major groundbreaking features. But it is still a good upgrade to the previous version because the item handling has seen a significant improvment…you can now opt to manually sort your items.

Changes in v1.2:

 • Right-clicking on an item in the sourcelist now selects the item if it wasn’t selected before.
 • The right-hand part of the main view now has a splitview so you can resize the comment/code fields to suite your needs.
 • Automatic sorting of the items is now an option that can be disabled. This means that you can now manually reorder the items as you wish.

If you have come this far without grabbing your copy, go and download it now!

PS: Now i’m off to implement something ”smart”. DS.[/lang_en]
[lang_sv]I dag har jag släppt en ny version av @stash. Det här är den första av ett antal planerade uppdateringar och en fri uppdatering för alla registrerade användare.

Den här versionen är fokuserad på att förbättra användargränssnittet i @stash och innehåller således inga nya fantastiska finesser. Men det är ändå en bra uppdatering eftersom hanteringen av objekten har fått en väsentlig förbättring…du kan nu välja att manuellt sortera dina objekt.

Nyheter i v1.2

 • Höger-klicka på ett objekt i listan markerar nu objektet om det inte var markerat förut.
 • The högra delen av huvudfönstret har fått en ”splitview” så nu går det att ändra storlek på kommentars-/kodfältet så att det passar dig.
 • Automatisk sortering av listan är nu konfigurerbart så att det går att stänga av. Det betyder att det nu går att manuellt sortera objekten som du vill.

Om du har kommit så här långt utan att ladda hem ditt exemplar, gå och gör det nu!

PS: Nu ska jag iväg och implementera någonting ”smart”. DS.[/lang_sv]

No comments

Exempel på hur du kan använda @stash

[lang_en]For those who want to know how you can use @stash in your RapidWeaver project but do not know where to start I have put some real-life examples up for download. I have started with two simple examples, one that imports some content onto a styled textarea and one that creates a small donation page using Collage where I keep the PayPal button code in @stash items so I can easily change them. I will be adding more advanced examples later that will show you how you can use @stash to really save time when you are making changes to a commonly used piece of code.

To look at these examples head on over to the @stash Example page and grab the ones you want.[/lang_en]
[lang_sv]För den som undrar hur man kan använda @stash i sitt RapidWeaver projekt men som inte vet var man ska börja har jag lagt upp några riktiga exempel som går att ladda hem. Till att börja med har jag lagt upp två enkla exempel, ett som importerar lite kod till en textsida och ett som skapar en enkel donationssida med hjälp av Collage där koden för PayPal knapparna har sparats i @stash så att dom enkelt kan uppdateras. Jag kommer att lägga upp mer avancerade exempel längre fram som visar hur du kan använda @stash för att verkligen spara tid när du behöver ändra kod som du använder på många ställen på hemsidan.

För att ladda hem och titta på dessa exempel går du till den här sidan.[/lang_sv]

No comments