Ännu en uppdatering av bloggen

[lang_sv]Så var det dags igen för en uppdatering av bloggen. Fast den här gången är det en lite större förändring som har skett under ytan. Jag har nämligen bytt från RapidWeavers egen blogg till WordPress. Fast jag har bäddat in den i min design så att den ska se ut ungefär som min gamla blogg. Anledningen till bytet berodde inte på att det var något fel på den inbyggda bloggen i RapidWeaver. Jag ville bara ha möjlighet att kunna uppdatera min blogg på distans. En annan fördel med bytet är att det nu blivit enklare av skriva på två språk i bloggen.

Allt är dock inte klart än, men det är tillräckligt bra för att kunna börja använda den. Det är lite småsaker med den svenska översättningen av WordPress som måste fixas. Dessutom finns länken till RSS-flödet bara på svenska än.[/lang_sv]

[lang_en]Time again for another update of my blog. But this time it is a slightly bigger change under the hood. I have changed from using RapidWeavers blog to WordPress. But I have embedded it inside my site design so that everything will appear as the old blog. The reason behind the change was not because there was anything wrong with the blog in RapidWeaver. I just wanted to have the possibility to update my blog remotely. Another benefit with the switch is that it has become easier to write in dual language in the blog.

Everything is not finished yet, but it is good enough to start using it. There are some minor issues with the Swedish translation of WordPress that needs to be fixed. And the link to the RSS-feed is currently only available in Swedish.[/lang_en]

Kommentarer är avstängda.