High-Light

State of the union…and RapidWeaver 6

Realmac Software has announced that RapidWeaver 6 will be made available on October 21st next week.

RapidWeaver 6 is a big leap forward and it will allow a lot of new magic stuff to be done. When it comes to third-party plugins this release requires new version of plugins to be released. Existing plugins will not work with RapidWeaver 6. But there will be a migration path for plugins so that existing plugins for RapidWeaver 5 will be migrated over to RapidWeaver 6 upon first launch, if the old plugins supports that.

I have been working for some time to update my plugins for RapidWeaver 6 and here is my status:

 • WP-Blog is almost ready. A new version for RapidWeaver 5 that supports migration will be available before the release of RapidWeaver 6.
 • @stash is currently work in progress. I will do my best to be ready before the release of RapidWeaver 6. But I cannot guarantee that it will be ready for the launch of RapidWeaver 6.
 • FlexibleList and High-Light have not yet been updated and I have still not decided if they will be updated.

So please stay tuned and watch this blog and my Twitter account for latest news about my plugins.

No comments

High-Light v1.2.2 släppt (redo för RW 4.0)

[lang_en]High-Light v1.2.2 released (RW 4.0 ready)[/lang_en][lang_sv]High-Light v1.2.2 släppt (redo för RW 4.0)[/lang_sv]

[lang_en]Yesterday I released an update of High-Light taking it to v1.2.2. The big news is that this adds support for RapidWeaver 4.0 so that you can continue using this neat plugin after you have updated your favourite webdesign tool.

But there is another small, but not insignificant, fix that was included. If you have unchecked ”Apply inline color CSS” the resulting XHTML code didn’t always validate due to source-highlight generating ”empty” <span> tags. The tags aren’t really empty but they contain one single space which isn’t encoded as &nbsp; which causes the validation error. For now I have implemented a ”fix” in High-Light that fixes these validation errors until it has been fixed where it really should be fixed.

As always when it concerns High-Light this update is free so go grab your copy now.[/lang_en]
[lang_sv]I går släppte jag en uppdatering av High-Light till v1.2.2. Den stora nyheten är att High-Light nu fungerar med RapidWeaver 4.0 så att ni kan fortsätta använda det här finurliga plugin:et även efter att ni har uppdaterat er favorit-webbeditor.

Men det finns även en annan liten, men inte obetydlig, fix inkluderad. Om du har avaktiverat ”Apply inline color CSS” så validerade inte den genererade XHTML-koden pga. att source-highlight genererar ”tomma” <span> taggar. Taggarna är inte tomma, dom innehåller ett enda mellanslag som inte har kodats som &nbsp; vilket är orsaken till att koden inte validerar. För tillfället har jag implementerat en ”fix” i High-Light som fixar dessa valideringsfel tills det har blivit fixat där det egentligen borde fixas.

Som sig bör när det gäller High-Light så är den här uppdateringen fri så gå och hämta er kopia nu.[/lang_sv]

No comments

High-Light v1.2.1

[lang_en]Time for a small update of High-Light again. This time the update is focused towards a few fellow users who use localized versions of RapidWeaver where High-Light isn’t appearing in the menu. With this release High-Light will now appear in the format menu also for users in Japan and Italy. But there is also a small bugfix in this release.

Here is the full list of changes:

 • High-Light will now work with Japanese and Italian localized versions of RapidWeaver.
 • Bugfix: The linenumber padding option is now only available if the source-highlight binary supports it.

If you have stumbled upon any of these problems then go grab your copy now.[/lang_en]
[lang_sv]Dags igen för en liten uppdatering av High-Light. Den här gången är uppdateringen riktad mot dom som använder språkanpassade versioner av RapidWeaver där High-Light inte dyker upp i menyn. Med den här versionen så dyker High-Light upp in format menyn även för användare i Japan och Italien. Men det är också en liten buggfix med.

Här är listan på ändringar:

 • High-Light fungerar nu med Japanska och Italienska versionen av RapidWeaver.
 • Buggfix: Alternativet för att padda radnummren är avaktiverat om inte source-highlight har stöd för den funktionen.

Om du har stött på något av dessa problem så ta då och hämta din kopia nu.[/lang_sv]

No comments

Ännu ett år

[lang_en]2007 is coming to it’s end and it has been a spectacular and interesting year and I know 2008 will be even more spectacular :)[/lang_en]
[lang_sv]2007 närmar sig sitt slut och det har varit ett spektakulärt och intressant år och jag vet att 2008 kommer att bli ännu mer spektakulärt :)[/lang_sv]
(mer…)

No comments

High-Light v1.2

[lang_en]After a much too long time residing on my iBook I have finally had time to prepare a new version of High-Light.

Here is the full list of changes:

 • source-highlight v2.8 bundled inside the plugin.
 • Linenumbers can now be padded with either spaces (default) or zeros when source-highlight >= v2.8 is used
 • User manual now available @ Google docs

I have also moved the user manual over to Google Docs. This is something that I will do for all my free plugins. Not only will it make it easier for me to update but if there is anyone else who has ideas for what should be in the manual they can be added as authors if the want.

Go grab your copy now. [/lang_en]
[lang_sv]Efter att ha legat alldeles för länge i min iBook har jag idag släppt en ny version av High-Light.

Här är hela listan på förändringar:

 • source-highlight v2.8 ingår i plugin:et.
 • Radnummer kan nu fyllas med antingen mellanslag (standard) eller nollor, om source-highlight >= v2.8 används.
 • Användarmanualen finns nu på Google docs och är tillgänglig från ”Help…” menyn i High-Light.

Jag har också laddat upp användarmanualen på Google Docs. Det är någonting som jag kommer att göra för alla mina fria plugins. Förutom att det kommer att göra det enklare för mig att uppdatera så kan andra tillåtas att uppdatera dokumentet om dom har idéer på vad som kan stå i det.

Gå och hämta din kopia nu.[/lang_sv]

No comments

High-Light v1.1.1 släppt

[lang_en]A bugfix release of High-Light has been released today. Version 1.1.1 fixes a bug in the bundled version of source-highlight v2.5 that broke ”log” highlighting. Unless you have been affected by that bug there is no reason to download this version, other than if you want to run the latest version 🙂

Here is the full list of changes:

 • Fixed a bug in source-highlight v2.5 for ”log” highlighting.
 • Updated settings panel.

Go grab your copy now.[/lang_en]
[lang_sv]En bugfix för High-Light finns tillgänglig idag. Version 1.1.1 fixar en bugg i source-highlight v2.5 som gjorde att det inte gick att använda ”log” formattering.

Här är hela listan på förändringar:

 • Fixade en bugg i source-highlight v2.5 som gjorde att det inte gick att använda ”log” formattering.
 • Uppdaterad inställningspanel.

Gå och hämta din kopia nu.[/lang_sv]

No comments

High-Light v1.1 släppt

[lang_en]Today I pushed a new version of High-Light out. Version 1.1 introduces one major update and a few minor ones. The big change is that source-highlight v2.5 is now bundled inside the plugin so you do not need to install it separately anymore.

Here is the full list of changes:

 • source-highlight v2.5 bundled inside the plugin.
 • New setting for defining how many spaces that is used to replace tabs.
 • Updated settings panel.

Go grab your copy now. If you have installed High-Light before make sure you open the settings panel and make sure that the you uncheck the ”Use external binary” option if you want to use the bundled version.[/lang_en]
[lang_sv]I dag har jag släppt en ny version av High-Light. Version 1.1 innehåller en stor uppdatering och några små. Den stora uppdateringen är att source-highlight v2.5 numera ingår i plugin:et så du behöver inte längre installera det separat.

Här är hela listan på förändringar:

 • source-highlight v2.5 ingår i plugin:et.
 • Ny inställning för att definiera hur många mellanslag som ska användas för att ersätta tabbar.
 • Uppdaterad inställningspanel.

Gå och hämta din kopia nu. Om du har installerat High-Light förut så se till att du öppnar inställningspanelen och ser till att avmarkera ”Use external binary” om du vill använda den integrerade versionen.[/lang_sv]

No comments

"Ett litet steg för RapidWeavers användare, ett stort steg för mig…"

[lang_sv]I dag har jag nått en ny milstolpe i min värld. Jag har beslutat mig för att släppa ett av mina plugins ut i den stora världen.

Jag har använt RapidWeaver i ungefär ett år nu och det är ett fantastiskt program för webbdesign. Men som med dom flesta GUI program så stöter man ibland på någonting som man inte kan göra. Normalt så betyder det att det är kört, men RapidWeaver är ett fantastiskt verktyg, med ett bra företag bakom sig. Realmac Software har öppnat upp ett API som gör att vem som helst kan skriva plugins. Detta tillsammans med att André Pang släppte ett open-source plugin som heter Markup så blev jag inspirerad att fortsätta. Så jag började skriva ihop ett eget plugin, och resultatet är High-Light. Enkelt att använda, och med hjälp av några personer som har testat och gett feedback så är det till och med bättre än den första versionen jag skrev till mig själv.

Så vad är då High-Light? High-Light är ett plugin för att formattera text på alla ställen i RapidWeaver där du kan skriva formatterad text. Ta vilken kodsnutt du vill, HTML, C/C++, Javascript etc., klistra in den i en formatterbar textyta, markera texten och välj lämplig High-Light formattering. Det är allt du behöver göra. High-Light är designad så att den smälter in med ditt tema i RapidWeaver utan att du behöver lägga till någon CSS kod. Men om du vill ändra på hur texten presenteras så kan du experimentera med lite CSS och ändra färgerna eller textstilen.

Innan High-Light kom till kunde det här inte göras utan att man var tvungen att konvertera kodsnutten utanför RapidWeaver och sen klistra in en stor blaffa rå HTML där du ville ha den. Detta medförde också att om du lätt ville göra en ändring så var du tvungen att ha en kopia på din kodsnutt och göra om allting för att uppdatera din sida på nätet. Om du inte hade det så kunde du visserligen ändra i den råa HTML koden men det var inte så trevligt.

Men nog om detta, gå och kolla in High-Light själv :)[/lang_sv]

[lang_en]Today is a new landmark in my world. I have decided to put one of my plugin creations out in the big, big world. It is time for High-Light, a RapidWeaver plugin, to hit the road.

I have used RapidWeaver for about one year now and it is a great webdesign application. But like every GUI application, once in a while you stumble upon something that you cannot do. This is usually where you have to stop, but RapidWeaver is a great tool, and has a great company behind it. Realmac Software has made public an API so that anyone with sufficient skills in Cocoa/ObjC can write plugins. Coupled with that André Pang released an open-source plugin called Markup this inspired me further. So I started writing my own plugin, and the result is High-Light. It is simple and easy to use, and thanks to a few persons who has tested it and given me feedback it is also even better than the first version I wrote for myself.

So what is High-Light then? High-Light is a style formatting plugin for styled text areas in RapidWeaver. Just take any code snippet, HTML, C/C++, Javascript etc., paste it in a styled text area, select the text and apply some High-Light formatting and you are done. There is nothing more to do. It is designed to blend in with your theme in RapidWeaver without requiring any additional CSS. But if you want to play with the way it is presented you can play around with some CSS to alter the colors or textstyles in the output.

Before High-Light this could simply not be done without converting the code snippet outside of RapidWeaver and pasting a big chunk of raw HTML where you wanted it. This also meant that if you wanted to make an easy change you had to keep a copy of the code-snippet and redo everything again to have it updated in your site. If you didn’t you would have to update the raw HTML manually and that was not so nice.

Enough ramblings, go check out High-Light yourself :)[/lang_en]