High-Light v1.2

[lang_en]After a much too long time residing on my iBook I have finally had time to prepare a new version of High-Light.

Here is the full list of changes:

  • source-highlight v2.8 bundled inside the plugin.
  • Linenumbers can now be padded with either spaces (default) or zeros when source-highlight >= v2.8 is used
  • User manual now available @ Google docs

I have also moved the user manual over to Google Docs. This is something that I will do for all my free plugins. Not only will it make it easier for me to update but if there is anyone else who has ideas for what should be in the manual they can be added as authors if the want.

Go grab your copy now. [/lang_en]
[lang_sv]Efter att ha legat alldeles för länge i min iBook har jag idag släppt en ny version av High-Light.

Här är hela listan på förändringar:

  • source-highlight v2.8 ingår i plugin:et.
  • Radnummer kan nu fyllas med antingen mellanslag (standard) eller nollor, om source-highlight >= v2.8 används.
  • Användarmanualen finns nu på Google docs och är tillgänglig från ”Help…” menyn i High-Light.

Jag har också laddat upp användarmanualen på Google Docs. Det är någonting som jag kommer att göra för alla mina fria plugins. Förutom att det kommer att göra det enklare för mig att uppdatera så kan andra tillåtas att uppdatera dokumentet om dom har idéer på vad som kan stå i det.

Gå och hämta din kopia nu.[/lang_sv]

No comments

Leave a Reply

Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.