High-Light v1.2.2 släppt (redo för RW 4.0)

[lang_en]High-Light v1.2.2 released (RW 4.0 ready)[/lang_en][lang_sv]High-Light v1.2.2 släppt (redo för RW 4.0)[/lang_sv]

[lang_en]Yesterday I released an update of High-Light taking it to v1.2.2. The big news is that this adds support for RapidWeaver 4.0 so that you can continue using this neat plugin after you have updated your favourite webdesign tool.

But there is another small, but not insignificant, fix that was included. If you have unchecked ”Apply inline color CSS” the resulting XHTML code didn’t always validate due to source-highlight generating ”empty” <span> tags. The tags aren’t really empty but they contain one single space which isn’t encoded as &nbsp; which causes the validation error. For now I have implemented a ”fix” in High-Light that fixes these validation errors until it has been fixed where it really should be fixed.

As always when it concerns High-Light this update is free so go grab your copy now.[/lang_en]
[lang_sv]I går släppte jag en uppdatering av High-Light till v1.2.2. Den stora nyheten är att High-Light nu fungerar med RapidWeaver 4.0 så att ni kan fortsätta använda det här finurliga plugin:et även efter att ni har uppdaterat er favorit-webbeditor.

Men det finns även en annan liten, men inte obetydlig, fix inkluderad. Om du har avaktiverat ”Apply inline color CSS” så validerade inte den genererade XHTML-koden pga. att source-highlight genererar ”tomma” <span> taggar. Taggarna är inte tomma, dom innehåller ett enda mellanslag som inte har kodats som &nbsp; vilket är orsaken till att koden inte validerar. För tillfället har jag implementerat en ”fix” i High-Light som fixar dessa valideringsfel tills det har blivit fixat där det egentligen borde fixas.

Som sig bör när det gäller High-Light så är den här uppdateringen fri så gå och hämta er kopia nu.[/lang_sv]

No comments

0 kommentarer till “High-Light v1.2.2 släppt (redo för RW 4.0)

  1. Dominic skriver:

    Is it possible to change the size and style of the font used for High-Light. The default looks a little ugly in modern browsers. Im not sure if it needs to be set in the default theme or in a style sheet somewhere.

Leave a Reply

Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.