FlexibleList v1.2

[lang_en]It’s been a while since I posted something about FlexibleList. It didn’t even get mentioned around the release of RapidWeaver 4.0 because FlexibleList worked just fine without needing an update. So I thought, why don’t I release a new version now instead :)

This update doesn’t add so much new big functionality or features. Instead the focus has once again been on adding valuable features, no matter how small or big they are.
[/lang_en]
[lang_sv]Det var ett tag sedan jag skrev någonting om FlexibleList. Det blev inte ens någonting när RapidWeaver 4.0 släpptes därför att FlexibleList behövde inte uppdateras för att det skulle fortsätta fungera. Så jag tänkte för mig själv, varför släpper jag inte en ny version nu istället :)

Den här uppdateringen innehåller inte så många nya stora funktioner. I stället så har fokus återigen legat på att lägga till värdefulla funktioner, oavsett storlek.[/lang_sv]

[lang_en]
What’s new in v1.2:

 • Support for RapidWeavers internal linkpanel, i.e. link directly to a FlexibleList item from the linkpanel (requires that TOC is enabled)
 • Remove TOC from the generated HTML code when TOC is activated. This is useful when you want to link to items using the linkpanel (see previous feature) but don’t want a visible TOC.
 • New style menu in the settings that gives you quick and easy access to all installed styles.
 • New ”Install style” menu option that will copy a selected FlexibleList style into the FlexibleList support folder.
 • Added support for cancelExport.

FlexibleList continues to be donationware and requires RapidWeaver >= 3.5 and OS X >= 10.4 (Works with RapidWeaver 4).

Go grab your copy now…[/lang_en]
[lang_sv]
Vad är nytt i v1.2:

 • Stöd för RapidWeavers interna länkpanel, dvs. du kan nu länka direkt till ett objekt i FlexibleList via länkpanelen (kräver att TOC är påslaget).
 • Ta bort TOC från den genererade koden när du har aktiverat TOC. Det här är användbart när du vill länka till objekt via länkpanelen (se föregående funktion) men inte vill ha en synlig TOC på din sida.
 • En ny stilmeny i inställningarna som ger dig enkel tillgång till alla installerade stilar.
 • Ett ”Install style” menyalternativ i inställningarna som kopierar en vald FlexibleList stil till rätt mapp.
 • Stöd för cancelExport.

FlexibleList fortsätter att vara donationware och kräver RapidWeaver >= 3.5 och OS X >= 10.4 (Fungerar med RapidWeaver 4).

Gå och hämta Go grab your er kopia nu…[/lang_sv]

No comments

0 kommentarer till “FlexibleList v1.2

 1. Joe skriver:

  On the flexible list, is it possible to list the NAME in the TOC instead of 001, 002, 003, etc?

 2. nilrog skriver:

  Yes, you change it in the ”TOC entry” section of the TOC settings.

  The defults are:
  Start: <li><span>%name%</span>
  Link: %num%
  End:</li>

  And if you don’t want the number then change it to:
  Start: <li>
  Link: %name%
  End:</li>

  That will remove the ’001’… from the TOC but you might want to change the CSS to your liking.

Leave a Reply

Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.