RSS-flödet tvåspråkigt

[lang_sv]Nu har jag fixat så att RSS-flödet återigen finns tillgängligt på både svenska och engelska.[/lang_sv]

[lang_en]I have now fixed my RSS-feed so that it is available in both Swedish and English again.[/lang_en]

Ännu en uppdatering av bloggen

[lang_sv]Så var det dags igen för en uppdatering av bloggen. Fast den här gången är det en lite större förändring som har skett under ytan. Jag har nämligen bytt från RapidWeavers egen blogg till WordPress. Fast jag har bäddat in den i min design så att den ska se ut ungefär som min gamla blogg. Anledningen till bytet berodde inte på att det var något fel på den inbyggda bloggen i RapidWeaver. Jag ville bara ha möjlighet att kunna uppdatera min blogg på distans. En annan fördel med bytet är att det nu blivit enklare av skriva på två språk i bloggen.

Allt är dock inte klart än, men det är tillräckligt bra för att kunna börja använda den. Det är lite småsaker med den svenska översättningen av WordPress som måste fixas. Dessutom finns länken till RSS-flödet bara på svenska än.[/lang_sv]

[lang_en]Time again for another update of my blog. But this time it is a slightly bigger change under the hood. I have changed from using RapidWeavers blog to WordPress. But I have embedded it inside my site design so that everything will appear as the old blog. The reason behind the change was not because there was anything wrong with the blog in RapidWeaver. I just wanted to have the possibility to update my blog remotely. Another benefit with the switch is that it has become easier to write in dual language in the blog.

Everything is not finished yet, but it is good enough to start using it. There are some minor issues with the Swedish translation of WordPress that needs to be fixed. And the link to the RSS-feed is currently only available in Swedish.[/lang_en]

Förbättrat utseendet på bloggen

[lang_sv]Jag har länge planerat att göra en totalrenovering av min hemsida men tiden vill inte riktigt räcka till. Men idag har jag i alla fall tagit steget vidare till RapidWeaver 3.5 för min hemsida. Den enda visuella förändringen just nu är att arkiv och permalinks för bloggen ser snyggare ut. Tidigare var deras utseende helt ”unikt” men nu smälter dom ihop med resten av hemsidan.[/lang_sv]

[lang_en] I have since a long time ago planned to completely refurbish my website but I never seem to get any time over to finish it. But today I have at least taken the step to RapidWeaver 3.5 for my website. The only visual change is that archives and permalinks in my blog looks better. Before they had a ”unique” appearance but now they share the appearance with the rest of the site.[/lang_en]

RSS-flöde för min blogg

[lang_sv]Jag har lagt till ett RSS-flöde från min blogg. Länken finns längst ner i kolumnen till höger om du vill lägga till den i din RSS-läsare.[/lang_sv]

[lang_en]I have added an RSS-feed to my blog. The link is at the bottom in the column to the right if you want to add it to your RSS-reader.[/lang_en]