Journler 2.5, Bad Behaviour ???

[lang_sv]Jag har under en period försökt att använda Journler 2.5 för att skriva i min blogg utan att lyckas. Varje försök har alltid slutat med följande felmeddelande:[/lang_sv]
[lang_en]I have been trying for a while to use Journler 2.5 for posting stuff to this blog but never succeeded. It always failed with a this error:[/lang_en]

Download error: the server returned an unexpected response code: 417.
Are you connected to the internet?

[lang_en]Update: The developer behind Bad Behaviour has confirmed that Journler is ”missbehaving” in a way that Bad Behaviour interprets as spam and that he cannot do anything about it. Let’s just hope the developer behind Journler reacts this time… [/lang_en]
[lang_sv]Uppdaterad: Utvecklaren bakom Bad Behaviour har bekräftat att Journler ”missköter” sig på ett sådant sätt att Bad Behaviour tolkar det som spam och att han inte kan göra någonting åt det. Återstår bara att se om utvecklaren bakom Journler reagerar den här gången…[/lang_sv]

(mer…)